Možnosti platby : 

- na dobierku 

- prevodom na účet ( v danom prípade bude objednaný tovar odoslaný až po pripísaní platby na účet ) 

Majiteľ účtu : AJATEX s.r.o. 

číslo účtu : SK97 1111 0000 0066 1356 7007 , BIC: UNCRSKBX 

vedený v Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Pri platbe prevodom žiadame uviesť pridelené číslo objednávky ako variabilný symbol.